Subsidie inbraakbeveiliging

Indien u als belastingplichtige een investering in uw woning betrekkende tot beveiliging doet, dan kan u genieten van een belastingvermindering wanneer u dit laat uitvoeren door een erkende slotenmaker.

Wie komt in aanmerking?
De belastingplichtige bezitter, eigenaar, opstalhouder, erfpachter, huurder of vruchtgebruiker

Hoeveel bedraagt deze maatregel?
U kan 50% van de kosten van de gedane werken terugtrekken via de belastingen. Het geïndexeerde maximum bedrag voor het jaar 2011 (inkomsten 2010) bedraagt €710.

Hoe gebeurd deze aangifte?
Investeringen die u laat uitvoeren in 2010 en ook betaald in 2010, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2011.
Investeringen die u laat uitvoeren in 2010 en betaald in 2011, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2012.

Welke investeringen?

  • Inbraakwerend glas
  • Beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, lichtkoepels, dakvensters, garagepoorten, hekken en keldergaten
  • Gepantserde deuren
  • Camerasystemen uitgerust met een registratiesysteem

Wat zijn de verplichtingen van de geregistreerde slotenmaker?

  • Bewijs leveren van de kwaliteit van de installatie en de conformiteit volgens de wettelijke voorschriften
  • Het adres waar de plaatsing heeft plaatsgevonden, weergeven op de factuur

Wat zijn de verplichtingen van de belastingplichtige?
De belastingplichtige moet het volgende ter beschikking houden voor de FOD Financiën:

  • De facturen betreffende de aankopen en de prestaties die aan de basis liggen van de uitgaven
  • Verklaring over de kwaliteit (kan via vermelding op factuur of via bijgevoegd attest)
  • Bewijs van betaling van de factuur

Deze subsidie is NIET cumuleerbaar met andere belastingverminderingen.